/[debian]/bti/branches/upstream/current/Makefile.in
ViewVC logotype

Diff of /bti/branches/upstream/current/Makefile.in

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2232 by gregoa, Wed May 19 19:21:49 2010 UTC revision 2233 by gregoa, Wed Aug 18 15:33:14 2010 UTC
# Line 1  Line 1 
1  # Makefile.in generated by automake 1.11 from Makefile.am.  # Makefile.in generated by automake 1.11.1 from Makefile.am.
2  # @configure_input@  # @configure_input@
3    
4  # Copyright (C) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  # Copyright (C) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
# Line 51  CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES = Line 51  CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES =
51  am__installdirs = "$(DESTDIR)$(bindir)" "$(DESTDIR)$(bindir)" \  am__installdirs = "$(DESTDIR)$(bindir)" "$(DESTDIR)$(bindir)" \
52          "$(DESTDIR)$(man1dir)"          "$(DESTDIR)$(man1dir)"
53  PROGRAMS = $(bin_PROGRAMS)  PROGRAMS = $(bin_PROGRAMS)
54  am_bti_OBJECTS = bti.$(OBJEXT)  am_bti_OBJECTS = bti-bti.$(OBJEXT)
55  bti_OBJECTS = $(am_bti_OBJECTS)  bti_OBJECTS = $(am_bti_OBJECTS)
56  bti_LDADD = $(LDADD)  am__DEPENDENCIES_1 =
57    bti_DEPENDENCIES = $(am__DEPENDENCIES_1) $(am__DEPENDENCIES_1) \
58            $(am__DEPENDENCIES_1)
59  am__vpath_adj_setup = srcdirstrip=`echo "$(srcdir)" | sed 's|.|.|g'`;  am__vpath_adj_setup = srcdirstrip=`echo "$(srcdir)" | sed 's|.|.|g'`;
60  am__vpath_adj = case $$p in \  am__vpath_adj = case $$p in \
61      $(srcdir)/*) f=`echo "$$p" | sed "s|^$$srcdirstrip/||"`;; \      $(srcdir)/*) f=`echo "$$p" | sed "s|^$$srcdirstrip/||"`;; \
# Line 80  DEFAULT_INCLUDES = -I.@am__isrc@ Line 82  DEFAULT_INCLUDES = -I.@am__isrc@
82  depcomp = $(SHELL) $(top_srcdir)/depcomp  depcomp = $(SHELL) $(top_srcdir)/depcomp
83  am__depfiles_maybe = depfiles  am__depfiles_maybe = depfiles
84  am__mv = mv -f  am__mv = mv -f
85    AM_V_lt = $(am__v_lt_$(V))
86    am__v_lt_ = $(am__v_lt_$(AM_DEFAULT_VERBOSITY))
87    am__v_lt_0 = --silent
88  COMPILE = $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) \  COMPILE = $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) \
89          $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS)          $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS)
90  AM_V_CC = $(am__v_CC_$(V))  AM_V_CC = $(am__v_CC_$(V))
# Line 140  INSTALL_STRIP_PROGRAM = @INSTALL_STRIP_P Line 145  INSTALL_STRIP_PROGRAM = @INSTALL_STRIP_P
145  LDFLAGS = @LDFLAGS@  LDFLAGS = @LDFLAGS@
146  LIBCURL = @LIBCURL@  LIBCURL = @LIBCURL@
147  LIBCURL_CPPFLAGS = @LIBCURL_CPPFLAGS@  LIBCURL_CPPFLAGS = @LIBCURL_CPPFLAGS@
148    LIBOAUTH_CFLAGS = @LIBOAUTH_CFLAGS@
149    LIBOAUTH_LIBS = @LIBOAUTH_LIBS@
150  LIBOBJS = @LIBOBJS@  LIBOBJS = @LIBOBJS@
151    LIBPCRE_CFLAGS = @LIBPCRE_CFLAGS@
152    LIBPCRE_LIBS = @LIBPCRE_LIBS@
153  LIBS = @LIBS@  LIBS = @LIBS@
154  LTLIBOBJS = @LTLIBOBJS@  LTLIBOBJS = @LTLIBOBJS@
155  MAKEINFO = @MAKEINFO@  MAKEINFO = @MAKEINFO@
# Line 151  PACKAGE_BUGREPORT = @PACKAGE_BUGREPORT@ Line 160  PACKAGE_BUGREPORT = @PACKAGE_BUGREPORT@
160  PACKAGE_NAME = @PACKAGE_NAME@  PACKAGE_NAME = @PACKAGE_NAME@
161  PACKAGE_STRING = @PACKAGE_STRING@  PACKAGE_STRING = @PACKAGE_STRING@
162  PACKAGE_TARNAME = @PACKAGE_TARNAME@  PACKAGE_TARNAME = @PACKAGE_TARNAME@
163    PACKAGE_URL = @PACKAGE_URL@
164  PACKAGE_VERSION = @PACKAGE_VERSION@  PACKAGE_VERSION = @PACKAGE_VERSION@
165  PATH_SEPARATOR = @PATH_SEPARATOR@  PATH_SEPARATOR = @PATH_SEPARATOR@
166    PKG_CONFIG = @PKG_CONFIG@
167  SET_MAKE = @SET_MAKE@  SET_MAKE = @SET_MAKE@
168  SHELL = @SHELL@  SHELL = @SHELL@
169  STRIP = @STRIP@  STRIP = @STRIP@
# Line 210  bin_SCRIPTS = \ Line 221  bin_SCRIPTS = \
221  bti_SOURCES = \  bti_SOURCES = \
222          bti.c          bti.c
223    
224    bti_CPPFLAGS =
225    bti_LDADD = \
226            $(LIBCURL_LIBS) \
227            $(XML_LIBS) \
228            $(LIBPCRE_LIBS) \
229            $(LIBOAUTH_LIBS)
230    
231  dist_man_MANS = \  dist_man_MANS = \
232          bti.1 \          bti.1 \
233          bti-shrink-urls.1          bti-shrink-urls.1
# Line 346  mostlyclean-compile: Line 364  mostlyclean-compile:
364  distclean-compile:  distclean-compile:
365          -rm -f *.tab.c          -rm -f *.tab.c
366    
367  @AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/bti.Po@am__quote@  @AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/bti-bti.Po@am__quote@
368    
369  .c.o:  .c.o:
370  @am__fastdepCC_TRUE@    $(AM_V_CC)$(COMPILE) -MT $@ -MD -MP -MF $(DEPDIR)/$*.Tpo -c -o $@ $<  @am__fastdepCC_TRUE@    $(AM_V_CC)$(COMPILE) -MT $@ -MD -MP -MF $(DEPDIR)/$*.Tpo -c -o $@ $<
# Line 363  distclean-compile: Line 381  distclean-compile:
381  @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       source='$<' object='$@' libtool=no @AMDEPBACKSLASH@  @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       source='$<' object='$@' libtool=no @AMDEPBACKSLASH@
382  @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       DEPDIR=$(DEPDIR) $(CCDEPMODE) $(depcomp) @AMDEPBACKSLASH@  @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       DEPDIR=$(DEPDIR) $(CCDEPMODE) $(depcomp) @AMDEPBACKSLASH@
383  @am__fastdepCC_FALSE@   $(COMPILE) -c `$(CYGPATH_W) '$<'`  @am__fastdepCC_FALSE@   $(COMPILE) -c `$(CYGPATH_W) '$<'`
384    
385    bti-bti.o: bti.c
386    @am__fastdepCC_TRUE@    $(AM_V_CC)$(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(bti_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -MT bti-bti.o -MD -MP -MF $(DEPDIR)/bti-bti.Tpo -c -o bti-bti.o `test -f 'bti.c' || echo '$(srcdir)/'`bti.c
387    @am__fastdepCC_TRUE@    $(AM_V_at)$(am__mv) $(DEPDIR)/bti-bti.Tpo $(DEPDIR)/bti-bti.Po
388    @am__fastdepCC_FALSE@   $(AM_V_CC) @AM_BACKSLASH@
389    @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       source='bti.c' object='bti-bti.o' libtool=no @AMDEPBACKSLASH@
390    @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       DEPDIR=$(DEPDIR) $(CCDEPMODE) $(depcomp) @AMDEPBACKSLASH@
391    @am__fastdepCC_FALSE@   $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(bti_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -c -o bti-bti.o `test -f 'bti.c' || echo '$(srcdir)/'`bti.c
392    
393    bti-bti.obj: bti.c
394    @am__fastdepCC_TRUE@    $(AM_V_CC)$(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(bti_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -MT bti-bti.obj -MD -MP -MF $(DEPDIR)/bti-bti.Tpo -c -o bti-bti.obj `if test -f 'bti.c'; then $(CYGPATH_W) 'bti.c'; else $(CYGPATH_W) '$(srcdir)/bti.c'; fi`
395    @am__fastdepCC_TRUE@    $(AM_V_at)$(am__mv) $(DEPDIR)/bti-bti.Tpo $(DEPDIR)/bti-bti.Po
396    @am__fastdepCC_FALSE@   $(AM_V_CC) @AM_BACKSLASH@
397    @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       source='bti.c' object='bti-bti.obj' libtool=no @AMDEPBACKSLASH@
398    @AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@       DEPDIR=$(DEPDIR) $(CCDEPMODE) $(depcomp) @AMDEPBACKSLASH@
399    @am__fastdepCC_FALSE@   $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(bti_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -c -o bti-bti.obj `if test -f 'bti.c'; then $(CYGPATH_W) 'bti.c'; else $(CYGPATH_W) '$(srcdir)/bti.c'; fi`
400  install-man1: $(dist_man_MANS)  install-man1: $(dist_man_MANS)
401          @$(NORMAL_INSTALL)          @$(NORMAL_INSTALL)
402          test -z "$(man1dir)" || $(MKDIR_P) "$(DESTDIR)$(man1dir)"          test -z "$(man1dir)" || $(MKDIR_P) "$(DESTDIR)$(man1dir)"
# Line 500  distdir: $(DISTFILES) Line 534  distdir: $(DISTFILES)
534            fi; \            fi; \
535          done          done
536          -test -n "$(am__skip_mode_fix)" \          -test -n "$(am__skip_mode_fix)" \
537          || find "$(distdir)" -type d ! -perm -777 -exec chmod a+rwx {} \; -o \          || find "$(distdir)" -type d ! -perm -755 \
538                    -exec chmod u+rwx,go+rx {} \; -o \
539            ! -type d ! -perm -444 -links 1 -exec chmod a+r {} \; -o \            ! -type d ! -perm -444 -links 1 -exec chmod a+r {} \; -o \
540            ! -type d ! -perm -400 -exec chmod a+r {} \; -o \            ! -type d ! -perm -400 -exec chmod a+r {} \; -o \
541            ! -type d ! -perm -444 -exec $(install_sh) -c -m a+r {} {} \; \            ! -type d ! -perm -444 -exec $(install_sh) -c -m a+r {} {} \; \
# Line 544  dist dist-all: distdir Line 579  dist dist-all: distdir
579  distcheck: dist  distcheck: dist
580          case '$(DIST_ARCHIVES)' in \          case '$(DIST_ARCHIVES)' in \
581          *.tar.gz*) \          *.tar.gz*) \
582            GZIP=$(GZIP_ENV) gunzip -c $(distdir).tar.gz | $(am__untar) ;;\            GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -dc $(distdir).tar.gz | $(am__untar) ;;\
583          *.tar.bz2*) \          *.tar.bz2*) \
584            bunzip2 -c $(distdir).tar.bz2 | $(am__untar) ;;\            bzip2 -dc $(distdir).tar.bz2 | $(am__untar) ;;\
585          *.tar.lzma*) \          *.tar.lzma*) \
586            unlzma -c $(distdir).tar.lzma | $(am__untar) ;;\            lzma -dc $(distdir).tar.lzma | $(am__untar) ;;\
587          *.tar.xz*) \          *.tar.xz*) \
588            xz -dc $(distdir).tar.xz | $(am__untar) ;;\            xz -dc $(distdir).tar.xz | $(am__untar) ;;\
589          *.tar.Z*) \          *.tar.Z*) \
590            uncompress -c $(distdir).tar.Z | $(am__untar) ;;\            uncompress -c $(distdir).tar.Z | $(am__untar) ;;\
591          *.shar.gz*) \          *.shar.gz*) \
592            GZIP=$(GZIP_ENV) gunzip -c $(distdir).shar.gz | unshar ;;\            GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -dc $(distdir).shar.gz | unshar ;;\
593          *.zip*) \          *.zip*) \
594            unzip $(distdir).zip ;;\            unzip $(distdir).zip ;;\
595          esac          esac
# Line 739  uninstall-man: uninstall-man1 Line 774  uninstall-man: uninstall-man1
774          tags uninstall uninstall-am uninstall-binPROGRAMS \          tags uninstall uninstall-am uninstall-binPROGRAMS \
775          uninstall-binSCRIPTS uninstall-man uninstall-man1          uninstall-binSCRIPTS uninstall-man uninstall-man1
776    
777            $(LIBCURL_CPPFLAGS) \
778            $(XML_CPPFLAGS) \
779            $(LIBPCRE_CPPFLAGS) \
780            $(LIBOAUTH_CPPFLAGS)
781    
782  %.1: %.xml  %.1: %.xml
783          $(XSLTPROC) -nonet http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl $<          $(XSLTPROC) -nonet http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl $<

Legend:
Removed from v.2232  
changed lines
  Added in v.2233

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26